Promosi Merdeka Harvest Gourmet MY

What's new

Tawaran promosi, harga dan kedai yang turut serta dalam Promosi Merdeka Harvest Gourmet MY adalah tertakluk kepada bidang kuasa peniaga (retailers). Peniaga berhak untuk mengubah Terma dan Syarat tanpa pemberitahuan pada bila-bila masa. 

Klik di sini untuk mengetahui tentang promosi dengan lebih lanjut.